Velkommen til Hou Skoles Støtteforening!
 
Hou Skole Støtteforening blev stiftet den 01.september 1994.
 
Foreningens formål er bl.a.
 
I tråd med ovennævnte målsætninger er foreningen vært ved Skolens traditionsrige forårskoncert, ligesom foreningen står for afvikling af amerikansk lotteri til den årlige julefest.
 
Til stor fornøjelse for skolens brugere har Hou Skoles Støtteforening i årenes løb sponsoreret en række redskaber og aktiviteter. F.eks. teaterture, musikudstyr, fodboldbord, foredrag, m.m.
 
Hou Skoles Støtteforening er også i besiddelse af flere kæmpegrill, som medlemmer kan låne. På denne måde bliver det nemt at samles omkring en hyggelig omgang mad til klassekomsammen på skolen, til nabofest, gadetræf, osv. 
 
 
Jo flere vi er …… Jo bedre er vi!
 
Hou Skoles Støtteforening skal have så mange medlemmer som muligt.
Jo flere vi er, jo bedre kan vi støtte op omkring vores skole og byens sociale liv.
Derfor lyder vores opfordring til forældre, bedsteforældre, naboer, ”nye” og ”gamle” Hou-boere, unge som ældre.
 
 
Meld jer ind i Hou Skoles Støtteforening.
 
Støt os – vi støtter skolen!