Hou skoles undervisningstilbud.

På Hou skole prioriteres trivsel og samvær meget højt. Vi mener, at dette er en vigtig forudsætning for at opnå det høje faglige niveau, som er vores mål, ikke mindst hvad angår fagene dansk/læsning og matematik. Et andet højt prioriteret område er de praktisk/musiske /kreative aktiviteter, herunder faget musik.

Dagligdagen veksler mellem en faglig undervisning, som tager sit udgangspunkt i den enkelte elev og den enkelte årgang, tværfaglige emner og problemstillinger i én klasse eller flere klasser sammen. Hertil kommer helhedsuger og temadage, hvor mulighederne er ubegrænsede.

Hertil kommer de mange traditioner, som gennem årene er blevet indarbejdet som en helt naturlig og selvfølgelig del af undervisningen og af skolens liv : Idrætsdag/ motionsdag, julefest, fastelavnsfest, forårskoncert og lejrskole. Hvad angår julefesten er der tale om et arrangement af et sådant indhold og omfang, at det må henføres under betegnelsen temauge.
 

Hou skoles Landsbyordning

Til Hou skole er knyttet en kombineret børnehave og Dusordning.

Børnehaven optager børn i den måned barnet fylder 3 år. Børnehaven er åben fra kl- 6.15 til kl. 17.00 (fredag dog til 16.15)

Børnehaven er samtidig gæstepleje for de dagplejebørn der er 2 ¾ år. 

Dusordningen optager børn fra børnehaveklasse til og med 3 klasse, dette er DUS 1.

Dussen har åben fra kl. 13 – 17 dog fredage til kl 16.15. Morgenpasningen foregår i børnehaven fra 6.15 – 7.45 

DUS 2: Dette er for 4., 5. og 6.klasse. Dus 2 er åben på skoledage i Dussens åbningstid. (Der er pt. ikke børn tilmeldt DUS 2)

Til dette tilbud er ikke mulighed for morgenpasning.

 

Skolens geografiske placering og skoledistrikt.

Hou skole er beliggende i den østlige del af Aalborg kommune, midt i Hou by, et lille fiskerleje i Vendsyssels sydøstlige hjørne.
Skoledistriktet, som er kommunens mindste, hvad angår såvel areal som børnetal, grænser mod syd og vest mod henholdsvis Hals og Ulsted skoledistrikter, mod nord mod Brønderslev Kommune og mod øst mod Kattegat.
 

Skolens fysiske rammer.

Der har været holdt skole i Hou langt tilbage i tiden, helt siden prinsesse Sophie Hedvig i starten af 1700-tallet oprettede de to første skoler i Hals sogn, nemlig i Hals og i Hou. De nuværende bygninger er op- ført under anden verdenskrig, men først færdiggjort efter krigens afslutning af frygt for, at besættelsesmagten skulle tage dem i besiddelse. Hou skole kunne således i 1996 fejre sin 50 års fødselsdag i de nuværende bygninger.

Set udefra fremtræder skolen som en typisk landsbyskole, som man kender dem fra efterkrigsårene. Indvendigt er der i årenes løb foretaget mange ændringer og forbedringer. Bl.a. valgte man for en del år siden at inddrage en uudnyttet loftstage til kontor, lærerværelse og klasselokaler. Sidste ombygning blev færdigt i 2006.