Praktikstedsbeskrivelse
 
Institutionens navn:
Landsbyordningen
Nørregade 9, Hou
9370 Hals
Tlf.: 99317898
Institutionstype:
 
 
 
 
 
 
Åbningstid:
Landsbyordning:
 
Børnehave med 17 bh. børn i  alderen 3 – 6 år.
 
Dusordning med 44 børn fra bh.kl. til 5.klasse.
 
 
6.15 – 17.00 og fredag 6.15 – 16.15
( vi tilpasser gerne den studerendes arbejdstid efter de offentlige transportmidler så vidt det er muligt)
Stuer/afdelinger
 
 
Rullende skolestart
 
Sammenlægning:
I børnehaven har vi en stue, men opdeler ofte aktiviteterne efter alder.
Vi laver førskolearbejde med de ældste børn, som er på vej i skole.
 
 Vi har rullende skolestart.
 
Dussen: bh.kl. – 5 kl., er om eftermiddagen i indskolingslokalerne.
 
Vi lukker I børnehavedelen kl. 16.00 og går ind i dussen.
Hjemmeside:
Leder:
 
Caroline sarah Lindkvist Pedersen
Afdelingsleder:
 
Nina Mortensen
Praktikvejledere:
Nina Mortensen (børnehaven)
Gitte Dahl (DUS)
Personale:
Pædagog Joan Sørensen: Børnehaven.
Pædagog Pia Ersted: Indskolingen og DUS.
Pædagog Gitte Dahl: Børnehave og DUS
Pædagog Annemette Jensen: Indskolingen og DUS
Pædagog Melissa Rasmussen: børnehave (p.t. Barsel)
Pædagog Nina Mortensen: afdelingsleder og børnehave
Pædagogmedhjælper Edel Sørensen: børnehaven
Pædagog (barselsvikar) Pia Sæther: Børnehaven
Institutionens værdigrundlag, og pædagogiske praksis:
- Vi arbejder på at være anerkendende, og give barnet nærvær, tryghed og omsorg så det enkelte barn oplever en grundlæggende selvværdsfølelse, så der sker en løbende udvikling på barnets niveau. Derigennem får barnet selvtillid til at tro på egne personlige evner, og det udvikler barnets trivsel.
- Vi arbejder med sociale relationer og tilstræber derigennem, at barnet danner gode venskaber. Derigennem opnår barnet fællesskabsfølelse, som er en forudsætning for at skabe gode relationer.
- Vi bruger ”Fri for mobberi”, til de mindste børnehavebørn, og ”Trin for Trin” til de ældste børnehavebørn. Disse metoder har en anerkendende tilgang til at løse konflikter, håndtere følelser, og mindske mobning.
Tværprofessionelle samarbejdspartnere:
-Tværfagligt team, som består af forskellige faggrupper
-talepædagog
-familiegruppen
m. fl.
Vejledning:
Der gives vejledning hver uge, af en times varighed
Forventninger til den studerende:
 
Vedlagt bilag ”samarbejdsaftale”.
Deltagelse i relevante møder.
Det forventes at den studerende kommer på forbesøg i 2 dage inden praktikstart.
 
Kontakt til seminariet:
Institutionen deltager i relevante møder.
Landsbyordningen kan tilbyde:
- mulighed for at arbejde med børn både i Børnehave og     Dus.
- snuse til Bh.klasse. hvis det er et ønske.
- arbejdsplan bliver tilpasset busser
- indskolingarbejde