Inklusion

 
Vi har i Hou Landsbyordning  arbejdet med inklusion, som indsatsområde i skoleåret 2012/13. Vi har derfor læst forskellige artikler fra tidsskriftet 0-14 år, kapitel 1 og 2 i bogen ”inklusion når det lykkes”, som er skrevet af Bo Clausen og Karen Sørensen. Vi har været til forskellige temaaftner om inklusion. Vi har drøftet og diskuteret ordet inklusion, og hvordan vi arbejder og gerne vil arbejde med inklusion. Nedenunder kan I se resultatet af vores arbejde.
 
Vores definition:
Inklusion betyder for os at alle børn skal føle sig som en værdifuld og naturlig deltager af fællesskabet i vores landsbyordning uanset alder, køn, udseende, fysisk eller psykisk handicaps. Barnet skal opleve at have venner og troværdige voksne.
 
Hvordan arbejder vi og vil gerne arbejde inkluderende.
Vi arbejder anerkendende og relationsbaseret i arbejdet med børnene. Vi har fokus på opbyggelse og vedligeholdelse af det enkelte barns positive samspilsmønstre i forhold til de andre børn, pædagogerne osv.
Vi arbejder ud fra ressourcetænkning, og vi møder barnet positivt. Vi tager vores lederskab på os, og justerer os i forhold til det enkelte barn og gruppen.
Vi arbejder udfra at børnene altid gør det bedste de kan/har lært.
 
Evaluering af inklusionsindsatsen:
Vi gennemgår løbende børnene på vores teammøder med fokus på, om det enkelte barn føler sig inkluderet. Vi evaluerer vores egen rolle, som den voksne, ved at se på om vi arbejder inkluderende. Vi bruger ICDP, som værktøj til at se på os selv i samspillet med børnene.