Trivselsfunktionen på Hou Skole
 
Trivselspersonen er en ekstra ressource som er sparringspartner i forhold til klasselæreren, faglæreren og pædagogen. Når en elev/et barn kræver særlig opmærksomhed træder trivselspersonen til. Trivselspersonen kan hurtigt træde til og støtte i det omfang som skønnes nødvendigt. Trivselspersonens nærvær og tid støtter eleven/barnet, teamet omkring klassen og forældrene i en positiv fremadrettet proces.
 
Trivselsopgaver:
 
En trivselsperson kan eksempelvis involveres når man er bekymret for en elev, der mistrives som følge af:
 
Forventninger:
 
Hvordan samarbejder vi:
Nedenstående rækkefølge er en vejledning i hvorledes skolens ressourcer anvendes. Som udgangspunkt startes der øverst i rækkefølgen, men det kan i visse situationer være mere hensigtsmæssigt at springe flere led over.
 
Kendskab til eleverne:
Trivselspersonen har på Hou Skole funktionen som vikar og støtte på klassetrinnene og har derfor mulighed for at være i daglig kontakt med eleverne. Dermed har trivselspersonen stort kendskab til de behov som de enkelte børn måtte have. Det giver mulighed for at foregribe og forbygge problematikker samt støtte op i mere komplekse sager.
 
Ambition:
Mindst en dag om året afholdes der en trivselsdag på skolen. Det sker i et samarbejde mellem trivselsperson, lærere, pædagoger og elever om et aktuelt emne. Dette kan gøres i forbindelse med emneugen.
 
 
August 2011