Undervisningsmidler/anskaffelse.
 
Flg. principper gælder ved større indkøb og indkøb af undervisnings-systemer.
 
  1. Undervisningsmidler til brug på Hou Skole skal vælges i forhold til at gældende trin- og fælles mål kan opfyldes. 
  2. Der skal tungtvejende grunde til at gå mod faglærernes indstilling ang. valg af undervisningsmidler. Det kunne være økonomiske forhold eller ovenstående pkt. 1
 
 
Procedure:
 
  1. Faglærerne udvælger i samarbejde med skolelederen undervisningsmidler. 
  2. Disse forelægges skolebestyrelsen til godkendelse, evt. ved at en faglærer deltager i et møde, hvor den ønskede nyanskaffelse gennemgås. Det skal sikres at skolebestyrelsesmedlemmer, der ønsker det, har tid til og mulighed for at gennemse materialet. 
  3. I tvivlstilfælde kan skolebestyrelsen ønske at blive gjort bekendt med alternative muligheder.
 
Vedtaget d. 22. januar 2011.
 
 
Revideret d. 22. januar 2011.