Skole-hjem-samtaler.
 
Tidspunkt:
  1. skole-hjem-samtale afholdes inden udgangen af november.
  2. skole-hjem-samtale afholdes inden udgangen af maj måned.
 
Omfang:
 
Der afsættes 2 x 20 min. pr. elev/år.
Der kan altid aftales ekstra samtaler på initiativ fra skole eller hjem.
 
Deltagende lærere:
 
Bh.kl.:         1. samtale: bh.kl.leder + pædagog.
      2. samtale: bh.kl.leder + pædagog.
1. – 3. kl.:   dansk- og matematiklærer i begge samtaler.
4. – 6. kl.:   1.samtale: dansk og matematiklærer.
                  2. samtale: dansk, matematik + evt. en lærer som teamet finder relevant.
 
 
Vedtaget d. 22. januar 2011. 
 
 
Revideret d. 22. januar 2011.