Skole-hjem-samarbejde.
 
Skole-hjem-samtaler:
 
Der gennemføres skole-hjem-samtaler to gange om året. Samtalen tager udgangspunkt i elevplanen og en elevsamtale.
 
Forældremøder:
 
Der afholdes et klasseforældremøde i starten af skoleåret, og der kan afholdes et yderligere klasseforældremøde i foråret evt. af mere social karakter.
Det er ønskværdigt, at nye fag introduceres af faglæreren på forældremøde.
 
Klasseforældreråd:
 
Der oprettes klasseforældreråd i alle klasser.
Vedtaget d. 22. januar 2011.
 
 
 
 
 
 
Revideret d. 22. januar 2011.