Regler for omklædning og bad i forbindelse med idrætsundervisning.
 
Påklædning:
 
Al idrætsundervisning foregår omklædt i hensigtsmæssig fritids/sportsbeklædning og egnet fodtøj. I inde sæsonen let fodbeklædning med lyse såler.
Har man glemt sit idræts tøj, kan man desværre ikke deltage i undervisningen. Der kan i særlige tilfælde lånes tøj på skolen.
Har man glemt sit fodtøj, skal man deltage i bare fødder, hvorimod strømpesokker ikke kan tillades af sikkerhedsmæssige årsager.
 
Bad:
 
Enhver idrætstime afsluttes med bad, undtaget dog børnehaveklassen.
Der bør, af hensyn til evt. smittefare, anvendes badetøfler. Det er hjemmets ansvar, at sådanne medbringes og benyttes.
På alle klassetrin bader piger og drenge hver for sig.
Voksne må bade sammen med elever af samme køn.
Der kan i særlige tilfælde lånes håndklæder på skolen.
 
Smitsomme sygdomme:
 
Ved smitsomme sygdomme, herunder fodvorter, må man ikke deltage i idræt/bad, før man har været i behandling.
Forespørg hos egen læge ang. det forsvarlige i at deltage og orienter skolen.
 
Tilsyn med eleverne:
 
De særlige forhold omkring idrætsundervisningen på Hou Skole kan vanskeliggøre udførelsen af det skærpede tilsyn. Her må idrætslæreren tilrettelægge sin færden på en sådan måde, at der er et forsvarligt tilsyn i såvel gymnastiksal som bade- og omklædningsrum.
Vedtaget af skolebestyrelsen d. 11. april 2007.
 
 
 
Revideret januar 2011.