Overskoling.
 
Princip for overskoling fra Hou Skole til Hals Skole.
 
Mål:
 
At overskolingsprocessen fra Hou til Hals Skole bliver så hensigtsmæssig som mulig for den enkelte elev.
 
 
Principper:
 
 
 
Vedtaget d. 9. april 2008. 
 
Revideret d. 22. januar 2011.