Nye elever.
 
Hou Skoles profil som en rummelig skole i forhold til elever med specialpædagogisk bistand sammenholdt med det frie skolevalg kan medføre, at der i normalklasserne kan blive en uhensigtsmæssig fordeling mellem elever med behov for specialpædagogisk bistand og elever, der ikke har dette behov.
Ved henvendelse om overflytning af elever fra andre skoler fastlægges flg. principper:
 
 
Det er vigtigt at pointere at skolen som udgangspunkt ikke kan afvise elever.
 
 
 
Dato for vedtagelse 9. april 2008. 
 
Revideret d. 22. januar 2011.