Mad, måltid og bevægelsespolitik
 
Vi vil på Hou Skole gerne medvirke til at eleverne via sund mad og fysisk aktivitet får de bedste betingelser for indlæring.
 
Mad – måltidspolitik
 
Vi forventer at eleverne har spist morgenmad, inden de møder i skole samt at de har madpakker med hjemmefra til spisepausen og gerne mad og frugt til 10-frikvarteret.
På skolen vil vi gerne medvirke til at spisepausen bliver en rolig og hyggelig stund, hvor eleverne spiser sammen med en voksen og hvor der er god tid.
4. klasse er ansvarlig for skoleboden, hvor der sælges brød og juice.
Eleverne har mulighed for at bestille mælk fra mejeriernes skolemælksordning. Eleverne har altid mulighed for at drikke vand, enten fra egne vandflasker eller i gangarealet.
 
Bevægelsespolitik
 
Vi opfordrer til fysisk aktivitet og inddrager naturen i nærmiljøet i den daglige undervisning ved undervisning forlagt til skoven og stranden.
Der arrangeres 5 – 7 motionsdage på tværs af klasserne, hvor alle elever deltager.
I hverdagen er der mulighed for fysisk aktivitet på fodboldbanen, skolegården eller naturlegepladsen. Det er naturligt at elever, der har behov for en pause i undervisningen kan benytte skolegården.
 
Forslag til nye tiltag og forbedringer.
 
Hou januar 2011
Anna Marie Nør.
 
Vedtaget på skolebestyrelsesmødet d. 8. august 2006 med flg. Forslag: