Frikvarter på naturlegepladsen.
 
Mulighed for ophold på sportspladsen i frikvarteret gælder kun elever på mellemtrinet.
Færdsel til og fra sportspladsen sker via Skolevej i roligt tempo og med opmærksomhed på trafikken.
Der må leges på sportspladsens nærmeste område.
Eleverne holder selv øje med tiden og skal komme tilbage 5 min. Før ringetid.
Vedtaget 6. juni 2007.
 
 
 
  
Revideret d. 22. januar 2011.