Fagfordeling.
 
Skolebestyrelsen ønsker, at udarbejdelsen af fagfordelingen tager udgangspunkt i flg. Principper:
 
Indskoling:
 
 
Mellemtrin:
 
 
Vedtaget d. 11. april 2007.
 
 
 
 
 
 
 
Revideret 22. januar 2011.