Elev/forældrebetaling ved ekskursioner o. lign.
 
Det er skolebestyrelsens holdning, at der kan finde brugerbetaling sted i forbindelse med ganske særlige arrangementer af faglig eller social karakter, idet der skal være tale om aktiviteter, hvis gennemførelse ligger ud over landsbyordningen og skolens økonomiske muligheder.
Man bør til enhver tid være bevist om ikke at pålægge elever og forældre større udgifter end absolut nødvendigt.
Intet barn må udelukkes fra et arrangement af økonomiske årsager.
 
 
 
 
 
 
 
Revideret 22. januar 2011.