Årsberetning.
 
Skolebestyrelsen godkender hvert år i juni en skriftlig beretning om det forgangne års aktiviteter.
Beretningen fremlægges på efterårets forældremøder.
Årsberetningen udsendes elektronisk på forældreintra og på skoleporten.
 
 
 
  
Revideret d. 22. januar 2011.